Sun, 2018 February 18. @ 18:59 (Europe/Berlin) | Change timezone

Děčín

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2017.10.04 Děčín 83 : 81 Svitavy 1.33 - 3.03
2 2017.10.07 USK Praha 82 : 74 Děčín 1.95 - 1.73
3 2017.10.11 Děčín 96 : 84 Olomoucko BK 1.11 - 5.50
4 2017.10.14 Děčín 64 : 99 Nymburk 6.50 - 1.08
5 2017.10.21 Opava 87 : 71 Děčín 1.33 - 3.03
6 2017.10.29 Děčín 74 : 73 Pardubice 1.73 - 1.95
7 2017.11.04 Brno 82 : 86 Děčín 1.49 - 2.40
8 2017.11.11 Děčín 101 : 76 Kolín 1.33 - 3.00
9 2017.11.19 Ústí nad Labem 81 : 75 Děčín 1.86 - 1.80
10 2017.11.30 Děčín 95 : 78 Jind 1.01 - 10.83
11 2017.12.06 Ostrava NH 81 : 92 Děčín 1.72 - 1.99
12 2017.12.09 Svitavy 83 : 69 Děčín 1.59 - 2.19
13 2017.12.15 Děčín 69 : 82 USK Praha 1.17 - 4.28
14 2017.12.28 Olomoucko BK 100 : 96 Děčín 2.32 - 1.55
15 2018.01.03 Nymburk 103 : 90 Děčín - - -
16 2018.01.08 Děčín 85 : 75 Opava 1.94 - 1.80
19 2018.01.10 Kolín 84 : 60 Děčín 1.71 - 1.98
17 2018.01.15 Pardubice 67 : 72 Děčín 1.15 - 4.58
18 2018.01.20 Děčín 76 : 67 Brno 1.04 - 7.88
20 2018.02.03 Děčín 75 : 64 Ústí nad Labem 1.34 - 2.88
21 2018.02.10 Jind 84 : 89 Děčín 4.65 - 1.14
22 2018.02.14 Děčín 92 : 73 Ostrava NH 1.02 - 8.50
1  2018.02.28 Děčín - : - Olomoucko BK - - -
2  2018.03.03 Nymburk - : - Děčín - - -
3  2018.03.10 Děčín - : - Svitavy - - -


  Season progress graph Form
Home Home 42
Away Season progress graph 36
Overall Season progress graph 50

Ostrava NH

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2017.10.04 Nymburk 106 : 77 Ostrava NH 1.00 - 23.00
2 2017.10.07 Ostrava NH 78 : 104 Opava 2.93 - 1.35
4 2017.10.14 Ostrava NH 85 : 80 Brno 1.60 - 2.17
5 2017.10.21 Ostrava NH 85 : 78 Kolín 2.23 - 1.56
3 2017.10.25 Pardubice 95 : 78 Ostrava NH 1.03 - 8.63
6 2017.10.28 Ostrava NH 98 : 102 ot Ústí nad Labem 1.85 - 1.83
7 2017.11.06 Jind 82 : 98 Ostrava NH 1.74 - 1.94
8 2017.11.11 Olomoucko BK 92 : 84 Ostrava NH 1.35 - 2.90
9 2017.11.18 Ostrava NH 78 : 69 Svitavy 2.00 - 1.69
10 2017.11.30 Ostrava NH 95 : 74 USK Praha 1.56 - 2.26
11 2017.12.06 Ostrava NH 81 : 92 Děčín 1.72 - 1.99
12 2017.12.09 Ostrava NH 66 : 130 Nymburk - - -
13 2017.12.16 Opava 111 : 78 Ostrava NH 1.05 - 7.67
14 2017.12.28 Ostrava NH 87 : 92 Pardubice 3.52 - 1.24
15 2018.01.03 Brno 86 : 67 Ostrava NH 1.93 - 1.76
16 2018.01.06 Kolín 70 : 63 Ostrava NH 1.16 - 4.45
17 2018.01.14 Ústí nad Labem 92 : 53 Ostrava NH 1.07 - 10.25
18 2018.01.20 Ostrava NH 105 : 88 Jind 1.16 - 4.25
19 2018.01.27 Ostrava NH 104 : 108 Olomoucko BK 1.95 - 1.70
20 2018.02.03 Svitavy 101 : 61 Ostrava NH 1.06 - 6.50
21 2018.02.07 USK Praha 81 : 63 Ostrava NH 1.14 - 4.75
22 2018.02.14 Děčín 92 : 73 Ostrava NH 1.02 - 8.50
1  2018.02.28 Ostrava NH - : - Brno - - -
2  2018.03.03 Kolín - : - Ostrava NH - - -
3  2018.03.10 Ostrava NH - : - Ústí nad Labem - - -


  Season progress graph Form
Home Home 12
Away Season progress graph 0
Overall Season progress graph 3

Mutual matches

Date Home Score Away 1 X 2
2018.02.14 Děčín 92 : 73 Ostrava NH 1.02 - 8.50
2017.12.06 Ostrava NH 81 : 92 Děčín 1.72 - 1.99
2016.11.21 Ostrava NH 70 : 59 Děčín 2.50 10.50 1.58
2016.09.24 Děčín 89 : 76 Ostrava NH 1.02 11.50 9.50
2016.03.23 Děčín 82 : 70 Ostrava NH 1.05 11.50 8.25
2016.02.08 Ostrava NH 85 : 83 ot Děčín 3.30 12.00 1.35
2015.12.16 Děčín 92 : 56 Ostrava NH 1.01 26.00 15.00
2015.11.04 Ostrava NH 56 : 67 Děčín 2.55 - 1.45
2015.04.11 Děčín 87 : 56 Ostrava NH 1.05 17.00 9.00
2015.04.08 Ostrava NH 75 : 78 Děčín 2.40 17.00 1.55
2015.04.05 Děčín 79 : 57 Ostrava NH 1.08 17.00 7.00
2015.02.28 Ostrava NH 88 : 67 Děčín 2.00 15.00 1.80
2015.01.03 Děčín 86 : 66 Ostrava NH 1.10 - 6.00
2014.11.15 Ostrava NH 75 : 84 Děčín 2.15 15.00 1.70
2014.10.04 Děčín 76 : 55 Ostrava NH 1.18 17.00 4.60
2014.04.05 Děčín 69 : 54 Ostrava NH 1.08 17.50 7.50
2014.02.22 Ostrava NH 83 : 65 Děčín 1.64 15.50 2.25
2014.01.04 Děčín 87 : 73 Ostrava NH 1.19 17.00 4.60
2013.11.16 Ostrava NH 68 : 80 Děčín 2.05 14.50 1.77
2013.04.13 Ostrava NH 75 : 79 Děčín 1.65 15.00 2.20
2013.03.16 Děčín 83 : 70 Ostrava NH 1.80 15.00 1.98
2013.01.12 Ostrava NH 84 : 69 Děčín 1.33 17.00 3.10
2012.10.31 Děčín 70 : 82 Ostrava NH 1.42 17.00 2.75
2011.11.27 Děčín 82 : 74 Ostrava NH 1.18 17.00 4.60
2011.10.01 Ostrava NH 70 : 79 Děčín 1.88 15.00 1.88
2011.05.06 Ostrava NH 71 : 93 Děčín 2.60 18.00 1.50
2011.05.03 Děčín 89 : 46 Ostrava NH 1.15 19.00 5.50
2011.04.29 Ostrava NH 86 : 71 Děčín 2.69 17.00 1.47
2011.04.26 Děčín 96 : 69 Ostrava NH 1.16 17.00 6.00
2011.04.20 Děčín 94 : 65 Ostrava NH 1.23 19.00 4.17
2011.03.30 Ostrava NH 66 : 65 Děčín 2.08 16.00 1.77
2011.01.13 Děčín 92 : 60 Ostrava NH 1.29 20.50 3.47
2010.10.27 Ostrava NH 58 : 67 Děčín 1.90 15.00 1.85
2010.04.14 Děčín 89 : 73 Ostrava NH 1.07 21.00 6.50
2010.02.27 Ostrava NH 82 : 105 Děčín 2.75 19.00 1.40
2010.01.03 Děčín 72 : 79 Ostrava NH 1.02 - 10.00
2009.11.04 Ostrava NH 50 : 61 Děčín 3.10 - 1.33
2009.05.02 Ostrava NH 76 : 86 Děčín 1.73 15.00 2.05
2009.04.28 Děčín 105 : 83 Ostrava NH 1.25 19.00 3.75
2009.04.25 Ostrava NH 103 : 91 Děčín 1.70 17.00 2.08
2009.04.21 Děčín 101 : 84 Ostrava NH 1.25 19.00 3.60
2009.03.20 Ostrava NH 93 : 78 Děčín 1.70 15.00 2.10
2009.02.07 Děčín 87 : 90 Ostrava NH 1.17 21.00 4.50
2008.11.22 Děčín 102 : 77 Ostrava NH 1.18 19.00 4.30
2008.10.15 Ostrava NH 70 : 84 Děčín 1.98 15.00 1.80
2008.04.16 Děčín 94 : 86 Ostrava NH - - -
2008.03.05 Ostrava NH 72 : 81 Děčín - - -
2008.01.11 Děčín 81 : 85 Ostrava NH - - -
2007.11.02 Ostrava NH 77 : 64 Děčín - - -
2007.04.04 Děčín 89 : 64 Ostrava NH - - -
2007.02.10 Ostrava NH 88 : 81 Děčín - - -
2006.12.15 Děčín 83 : 52 Ostrava NH - - -
2006.10.14 Ostrava NH 76 : 87 Děčín - - -
2006.01.04 Ostrava NH 81 : 78 Děčín 2.95 - 1.35
2005.10.15 Děčín 79 : 77 Ostrava NH 1.30 - 2.90
2004.12.30 Děčín 86 : 75 Ostrava NH - - -
2004.10.16 Ostrava NH 86 : 82 Děčín - - -
2003.12.13 Ostrava NH 88 : 76 Děčín - - -
2003.10.01 Děčín 101 : 97 ot Ostrava NH - - -

Form difference

  Form difference
Home-Away 42
Overall 47
Prediction Home Win

Děčín

Total points/game
< 140 9.09% (2/22)
141 - 170 59.09% (13/22)
171 - 200 31.82% (7/22)
201+ 0% (0/22)

Winning margin
By 1-2 points 9.09% (2/22)
By 3-6 points 13.64% (3/22)
By 7-9 points 4.55% (1/22)
By 10-13 points 18.18% (4/22)
By 14-16 points 0% (0/22)
By 17-20 points 9.09% (2/22)
By 21+ points 4.55% (1/22)

Points scored/game 81.09
Points received/game 81.18
Points/game 162.27

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 45.45% (10/22) 50% (11/22) 54.55% (12/22) 59.09% (13/22)
Ties 4.55% (1/22) 4.55% (1/22) 9.09% (2/22) 0% (0/22)
Lost 50% (11/22) 45.45% (10/22) 36.36% (8/22) 40.91% (9/22)

No. of points in quarters
First 24.96% (891/3570)
Second 26.5% (946/3570)
Third 23.33% (833/3570)
Fourth 25.21% (900/3570)

Ostrava NH

Total points/game
< 140 4.55% (1/22)
141 - 170 40.91% (9/22)
171 - 200 50% (11/22)
201+ 4.55% (1/22)

Winning margin
By 1-2 points 0% (0/22)
By 3-6 points 4.55% (1/22)
By 7-9 points 9.09% (2/22)
By 10-13 points 0% (0/22)
By 14-16 points 4.55% (1/22)
By 17-20 points 4.55% (1/22)
By 21+ points 4.55% (1/22)

Points scored/game 79.86
Points received/game 92.05
Points/game 171.91

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 27.27% (6/22) 22.73% (5/22) 40.91% (9/22) 27.27% (6/22)
Ties 4.55% (1/22) 9.09% (2/22) 4.55% (1/22) 0% (0/22)
Lost 68.18% (15/22) 68.18% (15/22) 54.55% (12/22) 72.73% (16/22)

No. of points in quarters
First 25.09% (949/3782)
Second 24.27% (918/3782)
Third 24.17% (914/3782)
Fourth 25.78% (975/3782)

Groups

Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A1
1 Nymburk 22 22 0 0 0 2293:1582 44
2 Pardubice 22 16 0 0 6 1932:1678 38
3 Opava 22 15 0 0 7 1883:1711 37
4 Děčín 22 13 0 0 9 1784:1786 35
5 Svitavy 22 12 0 1 9 1807:1749 34
6 Olomoucko BK 22 11 0 0 11 1904:1989 33
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Regular Season
1 Nymburk 22 22 0 0 0 2293:1582 44
2 Pardubice 22 16 0 0 6 1932:1678 38
3 Opava 22 15 0 0 7 1883:1711 37
4 Děčín 22 13 0 0 9 1784:1786 35
5 Svitavy 22 12 0 1 9 1807:1749 34
6 Olomoucko BK 22 11 0 0 11 1904:1989 33
7 Ústí nad Labem 22 9 2 0 11 1735:1752 33
8 Kolín 22 10 0 1 11 1780:1851 32
9 USK Praha 22 8 1 0 13 1620:1740 31
10 Brno 22 6 0 0 16 1573:1816 28
11 Ostrava NH 22 6 0 1 15 1757:2025 28
12 Jind 22 1 0 0 21 1746:2135 23
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A2
1 Ústí nad Labem 22 9 2 0 11 1735:1752 33
2 Kolín 22 10 0 1 11 1780:1851 32
3 USK Praha 22 8 1 0 13 1620:1740 31
4 Brno 22 6 0 0 16 1573:1816 28
5 Ostrava NH 22 6 0 1 15 1757:2025 28
6 Jind 22 1 0 0 21 1746:2135 23
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A1
1 Nymburk 11 11 0 0 0 1146:793 22
2 Pardubice 11 9 0 0 2 958:812 20
3 Svitavy 11 9 0 0 2 947:827 20
4 Děčín 11 9 0 0 2 910:852 20
5 Opava 11 8 0 0 3 962:808 19
6 Olomoucko BK 11 6 0 0 5 982:975 17
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Regular Season
1 Nymburk 11 11 0 0 0 1146:793 22
2 Pardubice 11 9 0 0 2 958:812 20
3 Svitavy 11 9 0 0 2 947:827 20
4 Děčín 11 9 0 0 2 910:852 20
5 Opava 11 8 0 0 3 962:808 19
6 Kolín 11 7 0 0 4 932:921 18
7 Ústí nad Labem 11 6 1 0 4 870:832 18
8 USK Praha 11 6 1 0 4 848:815 18
9 Olomoucko BK 11 6 0 0 5 982:975 17
10 Ostrava NH 11 5 0 1 5 962:1017 16
11 Brno 11 4 0 0 7 796:893 15
12 Jind 11 1 0 0 10 899:1057 12
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A2
1 Kolín 11 7 0 0 4 932:921 18
2 Ústí nad Labem 11 6 1 0 4 870:832 18
3 USK Praha 11 6 1 0 4 848:815 18
4 Ostrava NH 11 5 0 1 5 962:1017 16
5 Brno 11 4 0 0 7 796:893 15
6 Jind 11 1 0 0 10 899:1057 12
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A1
1 Nymburk 11 11 0 0 0 1147:789 22
2 Pardubice 11 7 0 0 4 974:866 18
3 Opava 11 7 0 0 4 921:903 18
4 Olomoucko BK 11 5 0 0 6 922:1014 16
5 Děčín 11 4 0 0 7 874:934 15
6 Svitavy 11 3 0 1 7 860:922 14
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Regular Season
1 Nymburk 11 11 0 0 0 1147:789 22
2 Pardubice 11 7 0 0 4 974:866 18
3 Opava 11 7 0 0 4 921:903 18
4 Olomoucko BK 11 5 0 0 6 922:1014 16
5 Děčín 11 4 0 0 7 874:934 15
6 Ústí nad Labem 11 3 1 0 7 865:920 15
7 Svitavy 11 3 0 1 7 860:922 14
8 Kolín 11 3 0 1 7 848:930 14
9 Brno 11 2 0 0 9 777:923 13
10 USK Praha 11 2 0 0 9 772:925 13
11 Ostrava NH 11 1 0 0 10 795:1008 12
12 Jind 11 0 0 0 11 847:1078 11
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA Pts
Group A2
1 Ústí nad Labem 11 3 1 0 7 865:920 15
2 Kolín 11 3 0 1 7 848:930 14
3 Brno 11 2 0 0 9 777:923 13
4 USK Praha 11 2 0 0 9 772:925 13
5 Ostrava NH 11 1 0 0 10 795:1008 12
6 Jind 11 0 0 0 11 847:1078 11

Here you can check how Děčín compares to Ostrava NH by stats. The data is calculated based on matches from National League M. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.