Tue, 2018 June 19. @ 22:22 (Europe/Berlin) | Change timezone

Trenčín

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2017.07.23 Senica SH 1 : 2 Trenčín - - -
2 2017.07.29 Trenčín 1 : 2 Dunajská Streda 1.59 3.67 4.91
3 2017.08.05 Trnava 2 : 1 Trenčín 2.41 3.21 2.71
4 2017.08.12 Trenčín 1 : 1 Podbrezova 1.42 4.12 6.50
5 2017.08.19 Trenčín 1 : 2 Michalovce 1.25 4.86 10.75
6 2017.08.26 Ružomberok 3 : 3 Trenčín 2.19 3.35 2.94
7 2017.09.09 Trenčín 2 : 2 Slovan Bratislava 2.79 3.25 2.28
8 2017.09.16 Žilina 5 : 1 Trenčín 1.86 3.47 3.58
9 2017.09.20 Trenčín 2 : 1 Nitra 1.44 4.17 6.05
10 2017.09.24 Prešov 0 : 7 Trenčín 6.30 3.98 1.44
11 2017.09.30 Trenčín 3 : 0 Zlaté Moravce 1.31 5.03 7.20
12 2017.10.14 Trenčín 4 : 1 Senica SH 1.15 6.44 12.25
13 2017.10.21 Dunajská Streda 1 : 2 Trenčín 2.09 3.19 3.19
14 2017.10.29 Trenčín 1 : 2 Trnava 1.88 3.42 3.56
15 2017.11.03 Podbrezova 1 : 8 Trenčín 4.41 3.68 1.65
17 2017.11.25 Trenčín 1 : 2 Ružomberok 1.51 4.00 5.34
16 2017.11.28 Michalovce 1 : 1 Trenčín 4.77 3.85 1.57
18 2017.12.02 Slovan Bratislava 1 : 1 Trenčín 1.95 3.48 3.27
19 2017.12.09 Trenčín 5 : 2 Žilina 2.14 3.34 2.96
20 2018.02.18 Nitra 1 : 1 Trenčín 3.43 3.19 1.99
21 2018.02.24 Trenčín 2 : 0 Prešov 1.11 7.35 14.00
22 2018.03.03 Zlaté Moravce 1 : 4 Trenčín 4.27 3.63 1.71
1 2018.03.10 Trenčín 1 : 2 Trnava 1.99 3.33 3.33
2 2018.03.17 Ružomberok 2 : 1 Trenčín 2.80 3.28 2.31
3 2018.03.31 Žilina 1 : 5 Trenčín 2.05 3.37 3.15
4 2018.04.08 Trenčín 1 : 3 Dunajská Streda 1.79 3.39 3.99
5 2018.04.14 Slovan Bratislava 1 : 3 Trenčín 1.86 3.47 3.61
6 2018.04.22 Trenčín 1 : 3 Slovan Bratislava 2.40 3.29 2.62
7 2018.04.28 Dunajská Streda 0 : 3 Trenčín 2.01 3.41 3.20
8 2018.05.06 Trenčín 1 : 2 Žilina 1.64 3.86 4.33
9 2018.05.12 Trenčín 3 : 1 Ružomberok 1.65 3.63 4.50
10 2018.05.19 Trnava 0 : 2 Trenčín 1.77 3.43 4.00
1/2 2018.05.23 Trenčín 4 : 2 Ružomberok 1.50 3.96 5.56
F 2018.05.27 Žilina 1 : 2 ot Trenčín 1.96 3.65 3.18


  Season progress graph Form
Home Home 27
Away Season progress graph 60
Overall Season progress graph 50

Slovan Bratislava

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2017.07.23 Prešov 1 : 5 Slovan Bratislava - - -
2 2017.07.29 Slovan Bratislava 2 : 1 Zlaté Moravce 1.22 5.35 9.80
3 2017.08.04 Senica SH 1 : 1 Slovan Bratislava 12.80 5.05 1.21
4 2017.08.13 Slovan Bratislava 1 : 1 Dunajská Streda 1.88 3.30 3.70
5 2017.08.19 Trnava 1 : 2 Slovan Bratislava 2.50 3.20 2.60
6 2017.08.27 Slovan Bratislava 4 : 1 Podbrezova 1.23 5.13 10.75
7 2017.09.09 Trenčín 2 : 2 Slovan Bratislava 2.79 3.25 2.28
8 2017.09.16 Slovan Bratislava 2 : 1 Ružomberok 1.58 3.85 4.72
9 2017.09.19 Slovan Bratislava 3 : 1 Michalovce 1.19 5.63 10.81
10 2017.09.24 Žilina 3 : 2 Slovan Bratislava 2.32 3.34 2.66
11 2017.09.30 Slovan Bratislava 1 : 1 Nitra 1.30 4.81 7.85
12 2017.10.14 Slovan Bratislava 3 : 2 Prešov 1.14 6.95 12.55
13 2017.10.21 Zlaté Moravce 3 : 2 Slovan Bratislava 3.63 3.36 1.87
14 2017.10.28 Slovan Bratislava 2 : 2 Senica SH 1.12 7.45 12.35
15 2017.11.03 Dunajská Streda 2 : 1 Slovan Bratislava 2.45 3.16 2.64
16 2017.11.19 Slovan Bratislava 1 : 0 Trnava 1.76 3.50 4.00
17 2017.11.25 Podbrezova 1 : 1 Slovan Bratislava 6.05 4.29 1.41
18 2017.12.02 Slovan Bratislava 1 : 1 Trenčín 1.95 3.48 3.27
19 2017.12.10 Ružomberok 0 : 1 Slovan Bratislava 2.52 3.16 2.54
20 2018.02.18 Michalovce 1 : 1 Slovan Bratislava 5.29 3.75 1.54
21 2018.02.24 Slovan Bratislava 6 : 0 Žilina 2.45 3.12 2.67
22 2018.03.03 Nitra 0 : 1 Slovan Bratislava 5.45 3.58 1.56
1 2018.03.11 Žilina 2 : 0 Slovan Bratislava 2.60 3.22 2.44
2 2018.03.18 Slovan Bratislava 2 : 0 Dunajská Streda 1.63 3.45 5.05
3 2018.03.31 Slovan Bratislava 1 : 0 Ružomberok 1.40 4.31 6.35
4 2018.04.07 Trnava 1 : 0 Slovan Bratislava 2.73 2.94 2.52
5 2018.04.14 Slovan Bratislava 1 : 3 Trenčín 1.86 3.47 3.61
6 2018.04.22 Trenčín 1 : 3 Slovan Bratislava 2.40 3.29 2.62
7 2018.04.28 Slovan Bratislava 2 : 1 Trnava 1.96 3.14 3.61
8 2018.05.05 Ružomberok 1 : 0 Slovan Bratislava 3.49 3.28 1.95
9 2018.05.12 Dunajská Streda 0 : 1 Slovan Bratislava 2.46 3.21 2.60
10 2018.05.19 Slovan Bratislava 3 : 2 Žilina 2.08 3.34 3.05


  Season progress graph Form
Home Home 36
Away Season progress graph 32
Overall Season progress graph 41

Mutual matches

Date Home Score Away 1 X 2
2018.04.22 Trenčín 1 : 3 Slovan Bratislava 2.40 3.29 2.62
2018.04.14 Slovan Bratislava 1 : 3 Trenčín 1.86 3.47 3.61
2017.12.02 Slovan Bratislava 1 : 1 Trenčín 1.95 3.48 3.27
2017.09.09 Trenčín 2 : 2 Slovan Bratislava 2.79 3.25 2.28
2017.05.19 Trenčín 3 : 2 Slovan Bratislava 1.70 3.60 4.29
2017.03.08 Slovan Bratislava 3 : 1 Trenčín 1.76 3.56 3.79
2017.02.25 Slovan Bratislava 4 : 3 Trenčín 1.81 3.42 3.93
2016.09.24 Trenčín 2 : 1 Slovan Bratislava 1.87 3.52 3.66
2016.05.08 Slovan Bratislava 0 : 4 Trenčín 2.46 3.22 2.66
2016.04.29 Trenčín 3 : 1 Slovan Bratislava 2.81 3.18 2.43
2016.02.27 Trenčín 0 : 2 Slovan Bratislava 1.68 3.52 4.72
2015.09.20 Slovan Bratislava 0 : 0 Trenčín 2.79 3.27 2.32
2015.04.05 Slovan Bratislava 1 : 3 Trenčín 2.34 3.15 2.78
2015.03.18 Trenčín 2 : 1 Slovan Bratislava 1.95 3.34 3.46
2014.10.05 Trenčín 4 : 0 Slovan Bratislava 1.79 3.46 3.92
2014.09.24 Slovan Bratislava 0 : 2 Trenčín 1.71 3.57 4.29
2014.04.05 Trenčín 0 : 1 Slovan Bratislava 2.72 3.10 2.50
2013.10.18 Slovan Bratislava 0 : 3 Trenčín 1.34 4.45 7.50
2013.07.28 Trenčín 4 : 2 Slovan Bratislava 2.47 3.00 2.77
2013.05.05 Trenčín 4 : 1 Slovan Bratislava 3.05 3.05 2.25
2012.11.24 Slovan Bratislava 3 : 1 Trenčín 1.58 3.59 5.22
2012.08.25 Trenčín 2 : 2 Slovan Bratislava 3.12 3.20 2.13
2012.03.24 Slovan Bratislava 2 : 2 Trenčín 1.25 4.88 10.63
2011.10.26 Trenčín 1 : 2 (p) Slovan Bratislava 3.89 3.32 1.86
2011.10.15 Trenčín 2 : 2 Slovan Bratislava 3.94 3.31 1.84
2011.07.15 Slovan Bratislava 3 : 1 Trenčín 1.27 4.75 8.75
2010.10.19 Trenčín 1 : 2 (p) Slovan Bratislava 4.17 3.38 1.76
2008.04.26 Slovan Bratislava 3 : 0 Trenčín 1.21 5.14 10.50
2007.11.12 Trenčín 1 : 2 Slovan Bratislava 2.79 2.86 2.50
2007.08.11 Slovan Bratislava 2 : 1 Trenčín 1.39 4.01 7.20
2006.09.23 Trenčín 1 : 2 Slovan Bratislava 2.29 2.99 2.92
2006.07.15 Slovan Bratislava 2 : 1 Trenčín 1.70 3.35 4.42
2004.10.06 Trenčín 3 : 5 ot Slovan Bratislava - - -
2004.05.11 Trenčín 1 : 0 Slovan Bratislava - - -
2004.03.06 Slovan Bratislava 2 : 0 Trenčín 1.65 3.35 4.25
2003.10.05 Trenčín 2 : 1 Slovan Bratislava 2.50 2.90 2.55
2003.07.26 Slovan Bratislava 1 : 3 Trenčín 1.35 4.30 6.50

Form difference

  Form difference
Home-Away -5
Overall 9
Prediction Draw/no bet

Trenčín

  Under 2.5 percentage Over 2.5 percentage Nr of goals even Nr of goals odd
Home 11.76% (2/17) 88.24% (15/17) 41.18% (7/17) 58.82% (10/17)
Away 23.53% (4/17) 76.47% (13/17) 47.06% (8/17) 52.94% (9/17)
Overall 17.65% (6/34) 82.35% (28/34) 44.12% (15/34) 55.88% (19/34)
To nil
Win to nil 14.71% (5/34)
Lose to nil 0% (0/34)

Winning margin
By 1 goal 11.76% (4/34)
By 2 goals or more 38.24% (13/34)

Goals scored/game 2.35
Goals received/game 1.47
Goals/game 3.82
Clean sheet 14.71% (5/34)

Nr of goals in one match
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 6 14 5 2 7

  Scored percent Scored against percent
Home 100% (17/17) 88.24% (15/17)
Away 100% (17/17) 82.35% (14/17)

Halftime/Fulltime
1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
5 1 2 1 1 2 1 0 4

  Halftime Final
Won 55.88% (19/34) 47.06% (16/34)
Ties 23.53% (8/34) 20.59% (7/34)
Lost 20.59% (7/34) 32.35% (11/34)

Number of goals in halves
First 45.04% (59/131)
Second 54.2% (71/131)

Slovan Bratislava

  Under 2.5 percentage Over 2.5 percentage Nr of goals even Nr of goals odd
Home 37.5% (6/16) 62.5% (10/16) 50% (8/16) 50% (8/16)
Away 56.25% (9/16) 43.75% (7/16) 43.75% (7/16) 56.25% (9/16)
Overall 46.88% (15/32) 53.13% (17/32) 46.88% (15/32) 53.13% (17/32)
To nil
Win to nil 21.88% (7/32)
Lose to nil 9.38% (3/32)

Winning margin
By 1 goal 34.38% (11/32)
By 2 goals or more 18.75% (6/32)

Goals scored/game 1.81
Goals received/game 1.16
Goals/game 2.97
Clean sheet 21.88% (7/32)

Nr of goals in one match
0 1 2 3 4 5 6+
0 7 8 5 5 5 2

  Scored percent Scored against percent
Home 100% (16/16) 75% (12/16)
Away 81.25% (13/16) 81.25% (13/16)

Halftime/Fulltime
1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
7 2 0 4 2 0 0 0 1

  Halftime Final
Won 53.13% (17/32) 53.13% (17/32)
Ties 31.25% (10/32) 25% (8/32)
Lost 15.63% (5/32) 21.88% (7/32)

Number of goals in halves
First 47.37% (45/95)
Second 52.63% (50/95)

Groups

Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Championship Group
1 Trnava 32 20 4 8 41:28 +13 64
2 Slovan Bratislava 32 17 8 7 58:37 +21 59
3 Dunajská Streda 32 16 9 7 46:32 +14 57
4 Žilina 32 17 2 13 63:51 +12 53
5 Trenčín 32 15 6 11 75:47 +28 51
6 Ružomberok 32 10 10 12 36:39 -3 40
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Regular Season
1 Trnava 22 16 2 4 34:16 +18 50
2 Slovan Bratislava 22 11 8 3 45:26 +19 41
3 Dunajská Streda 22 10 9 3 29:20 +9 39
4 Žilina 22 12 1 9 42:35 +7 37
5 Trenčín 22 10 6 6 54:32 +22 36
6 Ružomberok 22 8 9 5 31:21 +10 33
7 Nitra 22 7 9 6 19:14 +5 30
8 Zlaté Moravce 22 7 4 11 28:37 -9 25
9 Michalovce 22 6 6 10 18:25 -7 24
10 Podbrezova 22 6 2 14 19:37 -18 20
11 Senica SH 22 3 5 14 17:42 -25 14
12 Prešov 22 3 5 14 13:44 -31 14
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Championship Group
1 Žilina 16 12 1 3 43:17 +26 37
2 Slovan Bratislava 16 11 4 1 35:17 +18 37
3 Trnava 16 11 2 3 18:10 +8 35
4 Dunajská Streda 16 8 5 3 22:14 +8 29
5 Ružomberok 16 7 5 4 22:17 +5 26
6 Trenčín 16 6 2 8 30:26 +4 20
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Regular Season
1 Žilina 11 9 1 1 29:9 +20 28
2 Slovan Bratislava 11 7 4 0 26:11 +15 25
3 Trnava 11 8 1 2 14:8 +6 25
4 Dunajská Streda 11 5 5 1 15:9 +6 20
5 Zlaté Moravce 11 6 1 4 21:18 +3 19
6 Ružomberok 11 5 4 2 18:10 +8 19
7 Nitra 11 5 4 2 9:4 +5 19
8 Trenčín 11 5 2 4 23:15 +8 17
9 Podbrezova 11 5 1 5 14:20 -6 16
10 Michalovce 11 4 4 3 11:11 0 16
11 Senica SH 11 3 2 6 10:15 -5 11
12 Prešov 11 1 4 6 5:24 -19 7
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Championship Group
1 Trenčín 16 9 4 3 45:21 +24 31
2 Trnava 16 9 2 5 23:18 +5 29
3 Dunajská Streda 16 8 4 4 24:18 +6 28
4 Slovan Bratislava 16 6 4 6 23:20 +3 22
5 Žilina 16 5 1 10 20:34 -14 16
6 Ružomberok 16 3 5 8 14:22 -8 14
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts
Regular Season
1 Trnava 11 8 1 2 20:8 +12 25
2 Trenčín 11 5 4 2 31:17 +14 19
3 Dunajská Streda 11 5 4 2 14:11 +3 19
4 Slovan Bratislava 11 4 4 3 19:15 +4 16
5 Ružomberok 11 3 5 3 13:11 +2 14
6 Nitra 11 2 5 4 10:10 0 11
7 Žilina 11 3 0 8 13:26 -13 9
8 Michalovce 11 2 2 7 7:14 -7 8
9 Prešov 11 2 1 8 8:20 -12 7
10 Zlaté Moravce 11 1 3 7 7:19 -12 6
11 Podbrezova 11 1 1 9 5:17 -12 4
12 Senica SH 11 0 3 8 7:27 -20 3

Here you can check how Trenčín compares to Slovan Bratislava by stats. The data is calculated based on matches from Super Liga. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.